Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Stamning och dyslexi

Att tänka fritt

SiteMap...

Ryggradens förlängning

De surfande och skruvande rörelserna ger optimal avspänning och avslappning.

 

Se fler filmer här

Surfande rörelser

Skruvande rörelser

Surfande och skruvande rörelser