Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn och hälsa

Stamning och dyslexi

Att tänka fritt

Sömn och hälsa

Sömnsvårigheter och stress

God sömn samt rätt föda och rätt fysisk motion borgar för god hälsa. God sömn betecknas av rätt sömnmängd och sömnkvalitet. Det kommer mer och mer rön om sömnens betydelse för hälsan. För lite sömn (under 8tim dag) och för lite eller ingen djupsömn (deltavågor) orsakar många funktionella störningar som orsakar eller bidrar till utveckling av olika sjukdomar. Störd sömn överaktiverar amygdala (som styr känslolivet), sänker leptinnivån (ökar hungerkänsla, som leder till överätandet och fetma), stör metabolisering av socker (leder till typ 2 diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, stroke, minskad sexlust mm.). Det är bara några få exempel vad forskningen har funnit hitintills – det kommer flera.

Min idé är att börja från andra hållet – skapa förutsättningar för perfekt sömn.

Först gäller att förstå: så länge du är vaken – då sover du inte – då brukar du dina sinnesorgan och ditt tänkande – speciellt tänkandet. Tankar kommer och går utan ordning, du kan inte styra dem, du saknar kontroll över din tankeverksamhet. Så länge du saknar kontroll över din tankeverksamhet kommer du också att sakna kontroll över din förmåga att ha god sömn. Sömnsvårigheter och stress

Under vår livstid pendlar vi mellan vårt vakna tillstånd och sömnen. I det vakna tillståndet kommer och går våra tankar i mer eller mindre kontrollerat flöde. Då vår kontroll, förmåga att styra våra tankar upphör, uppstår bland mycket annat sömnsvårigheter och stress. Svårt att somna, vaknar ofta, mardrömmar, sover med urusel sömnkvalitet är ofta beskrivning på sömnsvårigheter.
Direkta orsaken till dålig sömn är den oupphörligt kokande grytan av tankar som kommer och går.

Du som har försökt med olika sömnmedel (plus biverkningar) förstår att t.o.m. om sömnmedlet fungerat tillfredställande så fungerar det ändå bara som plåster på såren, det är inte ens i närheten av orsakerna till sömnsvårigheten.
CorrectusMetoden skolar om din tankeförmåga så att den åter blir styrbar och under din egen kontroll.

Återstår att svara på frågan varför vi har förlorat styrförmågan över vårt tankeflöde.

Jag tror, jag är övertygad om att grunden för vårt sömnlöshet lades redan i vår tidiga barndom. Som barn upplever vi världen genom våra sinnesorgan som ger förnimmelsen. Sen lär vi oss språket, vi sätter etikett på allt, på saker och känslor. Vi överger den verkliga världen för en "föreställningsvärld". Barnen översätter med hjälp av vuxna och miljön de lever i den reella världen till en föreställningsvärld, en drömbild, en drömvärld som med tiden tas som den sanna världen. Egentligen lever varenda en av oss i sin föreställningsvärld, i sin egen fantasivärld.

Då denna föreställningsvärld ifrågasätts, överbelastas, kommer i konflikt blir det rena kaoset i den. Resultatet blir en uppsjö av psykosomatiska sjukdomstillstånd som sömnstörningar, stress, "vi går i väggen" och den onda karusellen blir bara värre och värre.

Problemet och orsaken till det har jag just beskrivit. "Den som kan tygla sin tankevärld är fri" är ett flera tusen år gammalt citat från många läromästare. Min upptäckt ligger i CorrectusMetoden och redskapen CorrectusBack som progressivt leder dig från kaos till hälsa, både fysiskt och psykiskt. (Denna sida i pdf)

Om min väg och insikt kan du läsa i texten Stamning och dyslexi.

 

C.G.Jung:

"Denna funktion utvecklas successivt hos det lilla barnet, i takt med att det börjar skilja ut sig ifrån sin omgivning. Barnet lever från början i en omedveten helhet. Det upplever inga gränser mellan sig och världen. Barnet har all kunskap men det är omedvetet om denna kunskap - det är kunskapen. Det har inget språk att förmedla sin kunskap med. Det paradoxala är att alltefter som barnet tillgodogör sig ett språk, splittras helheten i delar. Vid en viss ålder, i regel omkring sjuårsåldern, börjar barnet se världen genom de begrepp de lärt sig tänka. Det upplever nu inte längre t. ex. den livsyttring vi kallar ett träd, det ser ett träd. Orden delar och förminskar tillvaron. Det ursprungliga tillståndet blir till en avlägsen dröm. Men det faller aldrig helt i glömska. Det ligger där som ett bakgrundsbrus, som en sång hörd för länge sen. Det är det vaga minnet av detta tillstånd som när all vår längtan livet igenom."