Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

CorrectusMetoden

CV Stephan Tomac

Stamning och dyslexi

Uppmärksamhetsövning

För vem?

Correctus

CorrectusMetoden är en metod, ett redskap som kan hjälpa dig att i vuxen ålder dana din karaktär, bli av med dåliga vanor och skapa goda vanor, som leder till ett nytt sunt liv och till livskvalitet.

Förståelse för och insikt om hur fetma/övervikt (och andra psykosomatiska sjukdomstillstånd) uppstår, underhålles och upphör är förutsättningen för en effektiv preventiv och kurativ terapiform.

Arv, miljö och våra vanor har format oss till det vi är idag. De flesta av oss har blivit störda, stjälpta och inte fått utveckla våra förmågor och begåvningar. Många av oss har levt i en miljö som varit en lämplig grund för utvecklande av olika psykiska och fysiska sjukdomstillstånd (sjukdomar).

CorrectusMetoden ger bestående resultat vid behandling av övervikt/fetma, ofta återkommande onda ryggar, sömnsvårigheter, stress samt lindrar eller botar olika psykosomatiska sjukdomstillstånd (sjukdomar).

Det primära i metoden är insikt, förståelse av möjligheten att genom CorrectusMetoden kunna påverka sitt liv till det bättre .

Förståelsen av mekanismen vanor – ovanor ger möjligheten att på ett tillgängligt och enkelt sätt påverka innehållet i sitt undermedvetna.

 

Förståelsen av mekanismen vanor - ovanor ger möjligheten att på ett tillgängligt och enkelt sätt påverka innehållet i sitt undermedvetna.

Livet är en process i förändring. Fem drakar symboliserar fem element i förvandlingen. Harmoniskt samspel leder till hälsa. Disharmoni leder till ohälsa.