Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

BioHarmonizer

Undervisning

BioHarmonizer

Tradition

Akupunktur är en mångtusenårig medicinsk metod. Den vilar på en arbetshypotes om "energicirkulationen" och dess reglering i människokroppen. Korrekt (harmonisk) cirkulation hos människan innebär god hälsa och välbefinnande. Inkorrekt (disharmonisk) energicirkulation är i sin tur orsak till oräkneliga sjukdomstillstånd. Harmonisering av energin undanröjer orsaken till sjukdomar och åstadkommer därmed bot eller lindring. Om energin bibehålls i harmoniskt tillstånd elimineras förutsättningen för sjukdomsutveckling.

BioHarmonizer®-konceptet

Gammal traditionell läkekonst i kombination med modern teknologi har resulterat i en ny metod som har fått namnet BioHarmonizer®. De instrument som genom forskningen utvecklats, är unika i sitt slag. De är lämpliga för både diagnos och behandling av "energierna".

Vad kan behandlas?

BioHarmonizer® är en harmoniserande metod. Individen betraktas som en helhet. För att helheten skall fungera måste de delar som utgör helheten fungera i en harmonisk samklang. Arv i kombination med miljö kan störa organens funktioner och denna disharmoni uttrycker sig i mer eller mindre uttalade symptom och sjukdomar. Samtliga sjukdomstillstånd som omfattas av akupunktur kan med ännu större framgång behandlas med BioHarmonizer®. Besvär i muskler, leder och senfästen lindras avsevärt och läkningen påskyndas. Cirkulationen kommer igång och därmed dräneringen av slaggprodukter. Cellerna blir starkare och friskare. Immunförsvaret stärks och allmäntillståndet förbättras.

Vad beror behandlingsresultet på?

Forskning har visat att elektriska fenomen i "kedjan av orsak och verkan" har primär betydelse för hälsan. Behandlingen påverkar och korrigerar den "elektriska" primära länken som i sin tur enligt lagen om orsak och verkan åstadkommer önskat resultat, bot eller bättring.

Hur många behandlingar?

Man bör genomgå en serie av minst 5 - 7 behandlingar för att vara säker på ett varaktigt resultat. Vid långvarig sjukdom får man räkna med fler behandlingar för att föra kroppen tillbaka till hälsa. Resultatet påverkas naturligtvis också av patientens utgångsläge.

 

BioMulti® är lämplig vid behandlingar av större ytor.

Endast infrarött ljus används. Detta ljus pulsas på samma sätt som BioCombi.

Den främsta fördelen med BioMulti är att den behandlar stora ytor som till exempel ansiktet, öronen, händerna och fotsulorna.

BioCombi® harmoniserar kroppens bioenergetiska mikrocirkulation genom att agera på akupunkturpunkterna.

Behandling sker med hjälp av pulserande ljus. Hela ljusspektrat från blått till rött och även infrarött ljus innefattas av sju olika dioder: Blått, grönt, gult, orange, rött, infrarött och infraröd LASER.

Det finns 112 olika pulsformer som kan kombineras och därmed anpassas precis efter patientens behov.

BioCombi ger en behaglig behandling av punkter och reflexzoner, till exempel i öronen, och generella akupunkturpunkter samt vid fotzonsterapi.

Den är speciellt lämplig att behandla barn och känsliga personer med.