Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

BioHarmonizer

Undervisning

Undervisning

Undervisning i eller upplysning om CorrectusMetoden och CorrectusBack


Fördjupning i innehållet i denna sajt ges enskilt eller i grupp. Målet är att förtydliga och hjälpa läsaren att bättre förstå det oskrivna.


Terapeuter som ger professionella behandlingar med BioHarmonizer®, CorrectusBack® och elakupunktur kan få speciell undervisning efter egna behov.

Företagsanställda kan få vägledning för optimal användning av CorrectusBack.

Kontakta stephan@correctus.se för mer information!

 

Livet är en process i förändring. Fem drakar symboliserar fem element i förvandlingen. Harmoniskt samspel leder till hälsa. Disharmoni leder till ohälsa.