Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

CorrectusMetoden

CV Stephan Tomac

Stamning och dyslexi

Uppmärksamhetsövning

För vem?

CV Stephan Tomac

Avsikten med denna CV är att ge en kortfattad beskrivning av mig själv och en del av det jag har gjort.

Jag har levt, tänkt, upplevt och vårdat mina känslor efter bästa förmåga. Så jag tänker beskriva en del av det som händer i min tankevärld, en del av Sveriges akupunkturhistoria och anknytning till det jag arbetar med idag.

Jag är född i gamla Jugoslavien 1939, strax innan andra världskriget bröt ut. Minnet av kriget har präglat min allra tidigaste barndom. Om skoltiden och min stamning kan du läsa i Stamning och dyslexi . Min misstro mot vuxenvärlden och myndigheterna grundmurades redan under denna tid. Enda avslutade studier i reguljär normal skolgång har varit i Högre tekniska skolan i Zagreb med blandad el-lära och mekanik. Senare har jag studerat medicin, språkvetenskap, indologi, sinologi m m utan att avlägga slutlig examen. Jag började mina studier med en viss föreställning, förhoppning - tills jag upptäckte att det inte var det jag förväntade mig, och hoppade av. Självstudier var jag mer intresserad av. Jag idrottade mycket, alltid i individuella idrotter som Judo, Karate, fäktning, skytte. Avsikten var alltid att uppnå självkännedom och inte att vinna i en tävling.

I början av sextiotalet lyckades jag illegalt lämna mitt gamla land för Frankrike, som var ett ledande land inom Akupunktur sedan George Soulié de Morant skrevit böcker och bildat skolan i kinesisk kultur och Akupunktur. Med glädje lämnade jag skolmedicinen, som jag kallar "plåstermedicin" eftersom den i stort befattar sig med sjukdomar då de redan brutit ut. Jag lade all min kraft på akupunkturen. Traditionell akupunktur hade allt i sig, preventiv behandling liksom kurativ. Jag hade de bästa lärare jag kunde tänka mig. Det primära var att utveckla min sensoriska förmåga och sedan med insamlade fakta följa tusenåriga arbetshypoteser som ovillkorligen ledde till förväntade resultat.

I Frankrike har behandlande läkare totalt ansvar för sina behandlingar, i vilken form de vara må. Utbildning vid medicinsk fakultet är en viss kunskapskälla som leder till legitimation som med. dr. I Sverige är det helt annorlunda. Här råder monopolet. Endast lagstadgad skolmedicinsk personal ska bota sjuka och få ersättning från sjukförsäkringskassan. Botande ska också ske enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Jag skulle ha större respekt för doktorer om de "lindrade och botade utan biverkningar".

Som första akupunktör i Sverige hade jag enorma problem. Själva ordet Akupunktur var okänt både hos läkarkåren och allmänheten. En del patienter som kom för behandling förväntade sig att jag skulle "spruta något ämne med nålen" i olika delar av kroppen. Nålar associerades till vanliga sprutor. Jag var så ung och naiv (i slutet av sextiotalet och början sjuttiotalet) att jag ville behandla mot garanti. Alltså få betalt endast om jag fick resultat, på gammalt kinesiskt vis. Märkvärdigt, då jag tänker på detta, att patienter från den tiden, om de inte har dött av ålderdom, fortfarande år mina vänner efter mer än trettiofem år.

Från läkares och socialstyrelsens håll betraktades akupunktur som humbug. Akupunkturpunkterna fanns inte, än mindre meridiansystemet. Jag var förtvivlad, tillintetgjord av massmedia och TV. Speciellt då jag behandlade en döv flicka under 8 år. Som icke läkare hade jag ej rätt att behandla barn under 8 år. Att läkarundersökning visade förbättringar efter mina behandlingar spelade inte någon roll. Jag dömdes till dagsböter. Ännu större massuppbåd inträffade då jag utförde världens första smärtfria förlossning med akupunktur. Smaka på de orden. Jag har riktigt roligt då jag nu över trettio år efter händelsen säger till en ung församling: "jag utförde världens första smärtfria förlossning med akupunktur". En del som tror sig veta mera brukar säga: "men det kan inte vara möjligt, akupunktur är en flera tusen år gammal metod!" Andras miner visar tydligt att de tänker: "Han bara skryter!"

Här är historien: Nixon besökte Kina, som var västvärlden öppning mot kommunistiska Maos Kina men också Kinas öppning mot väst. TV visade filmer där patienter åt äpple och samtidig opererades. Hemligheten var akupunkturbehandlingen och förtroendet för Maos folkrevolution fick vi veta. Hemligheten var total då kineserna hade täckt patienten med lakan, så att man inte kunde avslöja vilka punkter som stimulerades och på vilken sätt.

Efter medias uppmärksamhet var trycket från allmänheten enormt, både för att få behandlingar och lära sig akupunktur. Hösten 72 startade jag akupunktur utbildning för en blandad skara (ett tjugotal), olika naturterapeuter, två tandläkare och en läkare. På väntelistan hade jag flera tusen patienter. Kvinnosakskvinnorna var på frammarsch och smärtfri förlossning skulle vara en rättighet. En journalist från veckopressen frågade om jag kunde göra en smärtfri förlossning med hjälp av akupunktur. Jag tvekade men accepterade om hon kunde hitta en läkare som ville ställa upp. Så skedde på Södersjukhuset 1973. Min tveksamhet berodde på min fullständiga okunskap om urval av punkter.

Men sedan kom jag på att operationer under akupunkturanestesi i Kina inte utfördes enligt gamla akupunkturprinciper. Det är inte naturligt att skära i en patient utan att han/hon förnimmer smärta. Att föda barn är naturligt, att föda med en normal smärta är också naturligt. Däremot kan en smärta som vida överstiger den normala individuella smärttröskeln ha förödande konsekvenser för relationen mellan modern och barnet. Orsakerna till den stora smärtan kan vara olika men är oftast rädsla, att barnet är oönskat, familjeproblem mm. Då stod det klart för mig vad skulle jag göra. Jag kunde med rätt individuellt urval av punkter dämpa oro, rädsla i så omfattande grad att smärta ej uppstod. Och om en viss smärta skulle framträda kunde jag dämpa den eller neutralisera den helt och hållet. Samtidigt kunde jag minska muskelspänningar och öka avslappningen samt glädje och en positiv förväntan. Så skedde också. Jag kallade detta för Harmonisk förlossning - men förgäves. Journalisten och "Kvinnosakskvinnors tid" ville endast ha smärtfri förlossning. Media var entusiastiska, tidningar och TV frodades i nyheten om smärtfri förlossning, men Socialstyrelsen var på krigsstigen. Den läkare som var med planerade en större serie av behandlingar för att vetenskapligt fastställa hur och om akupunktur kunde vara lämpligt vid förlossningar. Sedan blev det tyst. Den berörda läkaren hade aldrig tid att svara på mina telefonsamtal. Tio år efteråt träffade jag honom på läkarstämman i Stockholm (jag ställde ut mina akupunkturinstrument), då fick jag en förklaring. Han fick muntliga och skriftliga hotbrev från flera håll "att upphöra att syssla med kvacksalveri".

Hur var det då med "världens första smärtfria förlossning med akupunktur", som publicerades på många språk över hela jorden. Under fem tusen år försökte kineserna underhålla hälsa och förhindra sjukdomar med akupunktur. Ingen kunde under dessa tusentals år vara så sjuk att komma på en sådan tanke: att ta bort den naturliga smärtan vid förlossning. Det behövdes vår tidsanda.

Duster med myndigheterna och min oförståelse för hur media fungerar gjorde mig missmodig. Jag tvivlade på mig själv och ifrågasatte mitt val att avbryta mina medicinstudier och inte ha blivit en vanlig Med. Dr. Tills jag en dag då förstod: Alla mina patienter kom från den monopoliserade allsmäktiga sjukvården - utan att ha fått hjälp där. Den allmänna sjukvården var gratis då. Patienter kom till mig frivilligt och betalade avgifter. Jag behandlade Sjukvårdens patienter. Jag hade alltså lindrat och botat de patienter Sjukvården inte kunnat hjälpa. Förståelsen av och insikt i detta gjorde mig fri och lycklig, det är bättre att kunna lindra och bota på riktigt än att vara plåsterdoktor.

Jag vill ändå bidra med att införa akupunkturen i den allmänna sjukvården. Så utvecklade jag en del instrument som kunde hitta akupunkturpunkter och mäta elektriska fenomen på punkterna - meridianerna. Professor Lindahl ställde också upp på vissa kliniska kontroller vid behandling med akupunktur. Vi trodde att om vi kunde statistiskt säkerställa effekten av akupunktur vid vissa sjukdomar så skulle akupunktur komma i bättre dager hos myndigheterna. Vi lyckades med dubbelblindtest bevisa akupunkturens effekt. Men förgäves. Att akupunktur ger goda resultat, tveklöst bevisat med dubbelblindtest, var inte intressant.

Flera år senare upptäcktes endorfiner och deras egenskap att minska smärtan. Och nu plötslig hade akupunkturens mekanism förklarats och akupunkturen blivit rumsren. Det är som om äpplen inte ramlade ner före upptäckten om gravitationen.

Nu (jag skriver detta 2004) är det värre än någonsin. Lidande, arbetslöshet och sjukdomar i massor. Det är uppenbart att sjukvården har misslyckats. Det är uppenbart att "produktionen" av sjukdomar vida överstiger de samlade preventiva och kurativa möjligheterna att lindra och bota. Det är helt enkelt ett systemfel i vårt land.

Så du individ som har fått skador, blivit sjuk i den miljö du lever i och inte kunnat få hjälp av allmänna sjukvården eller det som är kvar av den, du har kanske möjligheten att välja, finna dig i den situation som du befinner dig i eller söka hjälp utanför systemet. Den hjälp du kanske får från oss som arbetar på periferin av det etablerade systemet måste du hitta själv och betala för naturligtvis. I betalningen ingår 20% moms. Så är det!

Jag vill föregå med gott exempel och arbeta med trygghetsgaranti (Se: För vem?). Jag har också en idé som borde prövas. Jag har hört att en domstol dömt försäkringskassan att betala sjukvård utomlands då samma vård inte kunde erhållas i Sverige. Någon på försäkringskassan borde förstå den enkla matematiken: det är mycket billigare att betala en effektiv behandling än att sjukskriva. Det borde vara bättre för landet att betala endast de behandlingar som bevisligen på individens nivå leder till lindring eller bot. Och då är det utan betydelse vem som utför behandlingen.

Tills vidare är det min övertygelse att en riktig och sund samhällsförändring kan uppstå endast genom och från individen och inte genom demokrati, revolution, terror eller bara genom att inte göra något.

Till slut några intressanta händelser som har varit av betydelse för utvecklingen av BioHarmonizerKonceptet och CorrectusMetoden och naturligtvis för min personliga utveckling.

 • 1964
  Kommer jag till Sverige, start för akupunktur i Sverige och andra nordiska länder.
 • 1972
  Utför, på Södersjukhuset, den första ”smärtfria” =harmoniska förlossningen i Sverige.
 • 1972
  Påbörjar den första akupunkturutbildningen i Sverige.
 • 1973
  Utvecklar Aku 100², datorstyrt instrument - system för utvärdering av elektriska egenskaper i huden.
 • 1974
  Första dubbelblind test med akupunktur (vid Linköpings Universitetssjukhus: med Professor O. Lindahl, docent L. Tybling, L. Lindwall) av vissa sjukdomar och som anestesi.
 • 1975
  Vidareutvecklar Aku 100 for ökad precision och enkelhet.
 • 1978
  Utvecklar Aku 256, ett i datorstyrt instrument for samtidig mätning av 256 olika punkter.
 • 1979
  Uppfinner ZHI QI DIAN, det första handinstrumentet for lokalisering och mätning av energipunkter utan behandlingsblockerande störningar.
 • 1980
  Uppfinner Aku 64, ett epokgörande instrument för diagnos och behandling. Aku 64 utvärderar samband mellan punkter i meridiansystemet, behandlar störningar i energisystemet och åskådliggör effekten av olika former av behandling som el stimulering, LASER, IR nålar moxa mm.
 • 1983
  Utvecklar Aku 32, en ny klinisk metodik för diagnos och behandling av energistörningar.
 • 1983
  Fullbordar arbetet med utveckling av BioHarmonizer Konceptet och dess handinstrument med infraröd behandlingsmodul.
 • 1984
  Introducerar BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioChampion; en serie handinstrument lämpliga för enskilda terapeuter.
 • 1985
  Utreder, med Professor O. Lindahl, effekterna av behandling baserad på akupunkturdiagnostik med elektrisk mätapparatur.
 • 1986
  Vidareutvecklar BioRadiance; ett diagnos- och terapiinstrument för behandling av större hudytor ; användbart både inom human- och veterinärmedicin,
 • 1987
  Utvecklar BioHarmonizer II, ett instrument for datorbaserad energi - diagnos och behandling.
 • 1988
  Uppfinner BioCoordinator, ett instrument för diagnostisering och rehabilitering av muskelskador.
 • 1988
  Vidareutvecklar CEMGA, ett instrument for åskådliggörande av effekter av rehabiliteringsträning.
 • 1989
  Utökar BioRadiance instrumentet med inbyggd mikroprocessor och datoriserat behandlingsprogram.
 • 1989
  Uppfinner MegaScan, ett 16-kanaligt extremt snabbt samplingsinstrument for biologiska reaktioner.
 • 1990
  Utvecklar BioAccess2000, ett datorbaserat komplett mätningssystem for BioHarmonizer metodiken.
 • 1991
  SYMSOL, en databas (skapad av min son Andreas) med över 31000 medicinska symptom och 639 medel.
 • 1993
  Vidareutvecklar SYMSOL++, ett dataprogram specialskrivet för naturterapeuter, akupunktörer, homeopater m fl.
 • 1994
  Uppfinner CorrectusBack, en behandlingsbänk för avslappning och tänjning av muskler och senor . och ökad rörlighet; mm.
 • 1995 - 2000
  Utvecklas CorrectusMetoden med sina fyra grundstolpar. Syntesen av erfarenhet, instrument och redskap finns nu tillgänglig som behandlingsform som undervisning. (Denna sida i pdf)

Stephan Tomac
e-post: stephan@correctus.se

 

Stephan Tomac i sin dotters ögon.

Se: www.sannatomac.se