Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

CorrectusMetoden

CV Stephan Tomac

Stamning och dyslexi

Uppmärksamhetsövning

För vem?

CorrectusMetoden

Correctusmetoden är sammansatt av fyra delar

  1. Samtal och upplysning , som fördjupar förståelsen och insikten om hur vanor/ovanor uppstår, underhålls och upphör. Konsekvenser av negativa handlingar åskådliggörs och förtydligas.

  2. BioHarmonizerKonceptet, som inverkar på den fysiologiska och psykologiska effekten av ovanan.

  3. CorrectusBack, som möjliggör mental omprogrammering av ovanan till en positiv vana.

  4. Protokollet (objektiv, instrumentell evidens), som åskådliggör förbättringen redan efter några sammankomster.

1. Samtal - Undersökningar - Upplysning - Kunskap

Vid första sammankomsten förs samtal för att utröna huruvida klienten/patienten är lämplig, om han/hon kan ha nytta av min terapi, och om hur lång tid det kan ta och vad det kan kosta. (Se: För vem?). Upplysningar och många argument ges så att klienten får bästa möjlighet att välja fritt utifrån såväl positiva som negativa omständigheter. Klienten får förståelse för sina möjligheter och begränsningar. På den här nivån förstår klienten konsekvenserna av ohälsosam respektive hälsosam livsföring och förstår också att han/hon saknar förmåga att genomföra det självklara. Den överviktige som är van att leva ohälsosamt, har dåliga hälsovanor, blir medveten om det och förstår det men saknar förmåga att själv byta från ovanor till nya goda vanor. På denna nivå är det klientens uppgift att så bra som möjligt förstå den fysiologiska och psykologiska inlåsningen, självfångenskapen. Det är också nödvändigt att inse konsekvenserna av sina negativa handlingar. Min uppgift är att tillföra överväldigande argument på ett övertydligt sätt (i ord och bild), så att klienten tillfullo förstår sin situation.

2. BioHarmonizerKonceptet

Det innebär traditionell akupunktur men utan nålar. Undersökning och behandling är smärtfria och utförs med egna instrument, utvecklade sedan 1970-talet. Samtliga de sjukdomstillstånd som kan behandlas enligt traditionell akupunktur kan här behandlas enklare, snabbare och under objektiv kontroll. I huvudsak gäller det funktionella och psykosomatiska sjukdomstillstånd. (Se Produkter och BioHarmonizerKonceptet).

3. CorrectusMetoden

Med CorrectusBack övas klienten att uppnå kontroll över sitt mentala (tanke)flöde. Det gäller att genom fysisk och mental avspänning och avslappning stilla, lugna och minska den vardagliga (icke medvetna, påtvungna) tankeaktiviteten.

Första stegen är att förnimma spänningen som gradvis upphör och övergår till avspänning i sin nyvunna fysiska och mentala avslappningen är klienten i ett extremt mottagligt tillstånd för egna autosuggestioner. Här kan klienten forma sitt liv enligt egen önskan. Här kan ohälsosam livsstil med dåliga matvanor, drogmissbruk som tobak, alkohol, socker mm upphöra och ersättas med hälsosamma vanor.

4. Protokollet

Protokollet är ett kriterium, en mängd av kontrollpunkter som noteras vid det första och tionde mötet. Meningen med protokollet är att för klienten uppenbara framstegen i den egna utvecklingen. Protokollet befäster fakta och undviker flummande och falska mentala föreställningar. (Denna sida i pdf)

 

Vanan - Livsstilen

Livsstilen, beteendet, etablerade vanor/ovanor är grunden för utvecklandet av hälsa och sjukdomar som övervikt/fetma, sömnsvårigheter och stress.

Bra livsföring i positiv miljö leder till god hälsa, långt liv och hög livskvalitet.

Dålig livsföring och negativ miljö är förutsättningar för utveckling av olika sjukdomar

Bra eller dålig livsföring har sin grund i våra vanor/ovanor, som lätt skapas i tidig ålder.

Det är svårt att som vuxen bli av med ovanor och lära sig nya goda vanor.