Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

CorrectusBack

CorrectusMetoden

CV Stephan Tomac

Stamning och dyslexi

Uppmärksamhetsövning

För vem?

Uppmärksamhetsövning

(läs först följande instruktioner):

Bestäm dig: nu ska jag öva min uppmärksamhet
Titta på och följ med blicken punkten (pendelrörelsen)
Följ nu med tanken, synkronisera med blicken punktens rörelse (OBS: din tanke ska vara i punkten, punktens rörelse, varken före eller efter)
Så snart du upptäcker att tanken inte är tillsammans med blicken i punktens rörelse, avbryt övningen.

OBS! Du kan i din tanke vara före eller efter i tiden, eller tankarna kan gå var som helst. Om detta händer avbryt övningen. Du kan göra övningen flera gånger per dag, men inte mer än tre gånger efter varandra. Du ska vara uppmärksam utan att anstränga dig, ungefär på samma sätt som då du som barn lärde dig cykla.
Det är en fördel om du skapar en vana av din uppmärksamhetsövning. Varenda en av oss är sammansatt av en mängd vanor och ovanor. Det gäller att sortera bort ovanor och förstärka sina goda vanor och skapa nya. Men först måste vi förstå vad vanor och ovanor är.
Se: Vanans makt

Kommentar:
Människor som intresserar sig för personlig mental utveckling prövar olika metoder för att nå sitt mål. Endast få kommer fram.
Det är många faktorer som måste uppfyllas för en lyckad koncentrations- och meditationsprocess.
Grundförutsättningen för att vara riktigt frisk och inte bara symptomfri är att leva i såväl fysisk som psykisk harmoni.
Förutsättningen för att utveckla mentala och psykiska förmågor och färdigheter är i ännu högre grad beroende av fysisk och psykisk harmoni.

Rätt förståelse, rätt känsla och rätt övning är både vägen och de nödvändiga komponenterna.

Övning ger färdighet!
Det är ett gammalt ordspråk. Det gäller att öva rätt. För att öva rätt bör man ha kompetent ledning. I saknad av kompetent ledning måste varje individ ta sitt liv i egna händer och förstå och inse sina egna möjligheter.
Varje enskild människas beteende har sin grund i inlärning. Det gäller att inse vad jag som individ har/är just nu och vad jag vill vara i morgon. Precis som förmågan att tala ett språk eller sjunga måste och kan förmågan till koncentration och meditation skapas genom rätt övning.
Med regelbundna uppmärksamhetsövningar uppnår du så småningom en stabil tankenärvaro i pendelrörelsen. För att utveckla din förmåga i koncentration och meditation behöver du mer avancerade övningar. Hör av dig om du är intresserad. stephan@correctus.se

 

Klicka här för att öppna uppmärksamhetsövningen