Correctus® - Den naturliga v&äuml;gen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och h&äuml;lsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Övervikt

SBU definition

Onda ryggar

Dr. Sarno

SBU om onda ryggar

För vem?

För vem?

Vem kan ha glädje av CorrectusMetoden (CM) och CorrectusBack (CB)?
Den individ som tror att han tänker sina egna tankar, att han ej påverkas av reklam, religiös eller politisk propaganda behöver varken CM eller CB (Se: Självsuggestion).
Alla andra, som har förståelse och insikten att de saknar förmågan att tänka själv och att de är påverkbara av reklam, religiös och politisk propaganda, kan ha glädje av CM och CB.

Det behövs förståelse för den väg jag beskriver, som är uppmärksamhet genom avslappning. Utöver förståelse behövs insikten att den väg man ska gå måste gås av egen kraft och med ihärdighet.
Den individ som har tillräckligt med förståelse och insikt i CM och CB kommer att göra framsteg. Vissa individer behöver öva längre tid och andra kortare för att uppnå sitt mål. Insikt är nyckelordet – exakt på samma sätt som hos AA (anonyma alkoholister) insikten ”Jag är alkoholist!” är det absoluta villkoret och första steget att bli nykter alkoholist. Så är det också med insikten ”jag är påverkbar, jag är utnyttjad, jag gör från och med nu allt i min makt för att bli fri att tänka mina egna tankar!”

Alla de som lider av olika sjukdomstillstånd som resultat av dålig livsföring, dåliga vanor kan också kanske få hjälp av CM och CB. Då orsak och underhållande av olika sjukdomstillstånd ligger i dåliga vanor, är det lätt att förstå att undanröjande av orsaken ovillkorligen eliminerar dess verkan - sjukdomstillståndet.
Därför är de första stegen till psykisk liksom fysisk hälsa att upphäva förutsättningarna för psykosomatiska sjukdomstillstånd som sömnsvårigheter och stress, onda ryggar och övervikt/fetma.

Sömnsvårigheter och stress
Kan du inte somna, lider du av orolig sömn, oroliga drömmar, sover du dåligt och är allmänt stressad utan att hinna känna glädje i livet, då behöver du hjälp. CorrectusMetoden kan kanske hjälpa dig en gång för alla.

Onda ryggar
Återkommande ond rygg tyder på att du inte permanent kan lösa dina problem. Läs gärna om Onda ryggar och CorrectusMetoden liksom SBU:s synpunkter.

Övervikt/fetma
Om du är missnöjd med din vikt eller faktiskt är överviktig (eller fet) enligt BMI, om du har jojobantat flera gånger, då är det i högsta grad befogat att en gång för alla uppnå din ideala vikt och form.
Beräkna din vikt enligt BMI och se ditt personliga värde i tabellen. Håll i minnet att högre värde sannolikt tyder på högre grad av fett i relation till övrig vävnad. Det är med fettet och därmed också vikten du kan få hjälp med CorrectusMetoden.

Psykosomatiska sjukdomstillstånd uppstår och består genom din psykiska oförmåga att möta omgivningen och dina tidigare erfarenheter på rätt sätt (för dig fördelaktigt sätt). CorrectusMetoden och CorrectusBack kan kanske hjälpa dig en gång för alla.

Vad göra nu?
Förståelse och insikt är grunden. Den skaffar du dig genom om- och omläsning av denna sajt. Om du ytterligare vill fördjupa din insikt kan du anmäla ditt intresse per e-post. Se också Undervisning.

 

Psykosomatiska tillstånd är onödiga, varje individ har resurser att lindra eller bota sitt obehagliga tillstånd. Det tar bara längre tid utan rätt hjälp utifrån.

Listan på psykosomatiska sjukdomstillstånd är lång...

Kontrollera först med din läkare att du inte lider av någon allvarlig fysisk åkomma!