Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Övervikt

SBU definition

Onda ryggar

Dr. Sarno

SBU om onda ryggar

För vem?

SBU om onda ryggar

Sammanfattning, SBU rapporter om onda ryggar

Med ont i ryggen menas smärttillstånd i hals och ländrygg samt i axlar och skulderparti. Enligt SBUs (Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik) rapport finns ett femtiotal undersökningsmetoder och lika många behandlingsmetoder, vilka alla har ett undersöknings/behandlingsprogram mot ont i ryggen. Nära hundratusen individen är sjukskrivna eller sjukpensionerade på grund av onda ryggar. Det är ett enorm lidande för individen och väldiga kostnader för samhället. Trots alla ansträngningar hittills har problemet "Ont i ryggen" inte lösts.

Ryggskador, symptom

Det finns nära hundra namngivna ryggskador och ett okänt antal icke namngivna. Om man vill förenkla det hela, kan man sammanfatta alla dessa skador i åtta stora grupper, nämligen diskbråck, spinalstenos, kotglidning (förskjutning), diskdegeneration, kotfraktur, infektion, tumörer och inflammation.

Aktuella Behandlingsmetoder

Undersökningsmetoderna är många, liksom de olika behandlingsformerna. Undersökningsresultaten är inte samstämmiga. Diagnostiken av vissa sjukdomstillstånd är rätt säker, för andra däremot är den tveksam eller t.o.m. motsägelsefull. Slutligen har vi fortfarande en stor del patienter som lider av ont i ryggen utan att vi kan namnge sjukdomen och ännu mindre orsaken.

Behandlingsformer och behandlingsåtgärder

Behandlingsform och åtgärder står i direkt anknytning till undersökningsmetoden. De mest förekommande åtgärderna för att lindra eller bota ryggåkommor är de som:
främjar vila, minskar spasm (kramp), minskar inflammation, minskar smärta, ökar styrkan, ökar rörelseomfånget, ökar uthålligheten, förändrar mekaniska strukturer, ändrar neurologiska strukturer, ökar den funktionella och fysiska kapaciteten, modifierar arbetsplatsen. Andra åtgärder är sociala faktorer i vid bemärkelse och behandling av psykiska komponenter.

Se: http://www.sbu.se/

 

Ont i ryggen är ett lidande som nästan varje människa haft erfarenhet av någon gång i sitt liv.

Det är nästan 500.000 människor som lider dagligen.

Över 50.000 förtidspensioneras varje år på grund härav.

Totala samhälls-kostnaden per år uppgår till 30 miljarder.

Alla samlade tillämpade resurser har dock hittills inte lyckats minska och långt mindre då utrota ryggont, ryggproblem.

SBUs rapporter (90-2002) Se: http://www.sbu.se/