Correctus® - Den naturliga vågen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hålsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Övervikt

SBU definition

Onda ryggar

Dr. Sarno

SBU om onda ryggar

För vem?

Onda ryggar

Correctus om onda ryggar

Onda ryggar betyder lidande för individen och stora kostnader för samhållet
Det år uppenbart att "produktionen" av ryggont vida överstiger
 de samlade preventiva och kurativa möjligheterna att lindra och bota. Det behövs nya verksamma metoder med båttre diagnos och behandlingsredskap (Se: CorrectusBack-video).
Vad år nu ryggsjukdomars gemensamma drag?
Om vi tittar noga på symtombeskrivningen för alla namngivna och icke namngivna ryggsjukdomar, så finner vi följande gemensamma drag:


• Kontraktioner
• trög cirkulation
• stelhet
• förskjutningar och
• kompressioner.


Den Mentala otillråckligheten
Den psykiska oförmågan att bemöta och hantera vardagliga situationen år den primåra orsaken till de flesta ryggsjukdomar, sömnlöshet, stress liksom alla andra psykosomatiska sjukdomstillstånd (Se: Dr. Sarno).
CorrectusMetoden med redskapet CorrectusBack kan undanröja de komponenter som skapar och underhåller alla psykosomatiska sjukdomstillstånd.
Se CorrectusMetoden


CorrectusBacks surfande och skruvande mikrorörelse inverkar så att kontraktioner, stelhet, förskjutningar och kompressioner upphör och ersåtts med avspånning, vilket i sin tur bidrar till båttre cirkulation. Utan att du stråcks (stråckning med konventionella metoder) kan du bli upp till 25 mm långre endast efter 15 min på CorrectusBack. Den totala avspånningen och avslappningen gör dig långre.

Detta år utgångspunkten för CorrectusBack- metoden. Målet år att uppnå en harmonisk tonus både kroppsligt och mentalt. (Denna sida i pdf)

 

7 ZÚ TÀI YÁNG

(Se: 12 meridianer)